Vượt Hổ Lao

Giới thiệu hệ thống Vượt Hổ Lao Quan

Viên Thiệu liên minh 18 chư hầu thảo phạt Đổng Trác, Mạnh Hoạch Lữ Bố bảo vệ cơ sở, một trận chiến cam go bắt đầu. Các tướng đột phá càng nhiều ải, thưởng nhận được càng hấp dẫn. Dưới đây là giới thiệu đôi nét về tính năng Ác chiến Hổ Lao Quan.

Cấp mở: Người chơi đạt lv18

Lối vào: Giao diện chính – Thí luyện- Vượt Hổ Lao Quan

Vượt Hổ Lao - 1

Mỗi người chơi mỗi ngày được tham gia Ác chiến Hổ Lao Quan 1 lần, tướng lv15 trở lên được tham gia Ác chiến Hổ Lao Quan, người chơi có thể dựa vào trận hình địch chọn tướng tra trận hiệp hiện tại.

Vượt Hổ Lao - 2

Mỗi lần kết thúc chiến đấu sẽ bảo lưu HP và nộ của tướng tham chiến, mỗi lần vượt  qua 3 đợt sẽ xuất hiện 1 địch BOSS, đánh bại BOSS sẽ nhận thưởng rương chiến công.

Vượt Hổ Lao - 3

 

Mỗi lần chiến đầu đều có đánh giá cấp sao, số lượng sao nhận được có thể mua mảnh bài kỹ năng trong Cẩm Nang, và dùng trong chiến đấu.
 

Vượt Hổ Lao - 4

Kích hoạt Hổ Lao Quan tổng cộng có 20 đợt địch, mỗi khi thắng 1 đợt địch sẽ được thưởng chiến đấu, còn có xác suất nhận thưởng Loạn Thế hiếm.

Mở Loạn Thế nhận được Đá Chiến Hồn, dùng Đá Chiến Hồn mua được vật phẩm tốt trong shop Hổ Lao Quan.

 

 

Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho các Tướng Quân dễ dàng hơn trên con đường chinh phục thiên hạ.

====================================================

Tiểu Tiểu Tam Quốc Chí - Game Độc Lạ Ăn Cả Thiên Hạ

Nạp Thẻ: https://nap.tieutieutqc.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/tieutieutamquocchi.vn/

Đại Bản Doanh: https://www.facebook.com/groups/tieutieutqc/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Game SG140